GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRZYŁEKU

Pole tekstowe: Gminna Biblioteka  Przyłeku w ramach PPWOW realizowała projekt pt. „Usługi dla osób starszych- Działanie w zakresie aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób starszych”

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 2009

Pole tekstowe: Gminna Biblioteka  Przyłeku w ramach PPWOW realizowała projekt pt. „Realizacja działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez organizację różnych form spędzania wolnego czasu oraz promowanie zdrowego stylu życia”

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 2010

Pole tekstowe: Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku we współpracy z Fundacją Bieszczadzką realizowała dla dzieci i młodzież projekt „Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego”

Wakacje z angielskim 2011

Pole tekstowe: Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłeku realizowała operację „Za pan brat z historią i folklorem każdy być może ”-  zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury turystycznej.

Za Pan Brat z historią i folklorem każdy by może

Pole tekstowe: Nasza biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

Orange dla bibliotek

Pole tekstowe: Nasza biblioteka w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, otrzymała w roku 2012 dotację w wysokości  7000.00 złotych.

Zakup nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej

Projekty

Projekt Latarnik ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach.

Polska Cyfrowa Równych Szans  LATARNICY

zobaczLeader