Pole tekstowe: Usłyszysz

zapomnisz,

zobaczysz 

zapamiętasz, 

zrobisz 

zrozumiesz 
Pole tekstowe: WIZYTA ZA JEDEN UŚMIECH

Wizyta Studyjna w bibliotece w Przyłęku

 

Jak promować kulturę lokalną, włączać różne jej formy w działania edukacyjne i kulturalne biblioteki? Doświadczenia biblioteki w Przyłęku gospodarza wizyty były inspiracją do rozmowy, nawiązania współpracy, a przede wszystkim promowania biblioteki w środowisku lokalnym.

 

Dwadzieścia bibliotekarek z bibliotek powiatu zwoleńskiego, z Iłży, Szydłowca, Mirowa, Klwowa , Borkowic, Magnuszewa i Kozienic spotkało się, by doskonalić swoje umiejętności i poznawać się nawzajem.

Na początku wizyty bibliotekarze zostali powitani przez Wójta Gminy Przyłęk Mariana Kuś oraz Kierownika Biblioteki Monikę Krześniak. Następnie przyszedł czas na prezentację doświadczeń biblioteki w Przyłęku. Chcieliśmy pokazać, jak radzić sobie z podstawowymi problemami, na jakie napotyka bibliotekarz podczas ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Na przykładzie zrealizowanych projektów przedstawiliśmy różne źródła zewnętrznego finansowania działań biblioteki. Przedstawicielka działającego na naszym terenie LGD, przedstawiła, jak wyglądały realizacja projektów z środków LEADER.

Po zakończeniu  przeszliśmy do zajęć praktycznych. Uczestniczki warsztatów miały okazję wziąć udział w krótkich warsztatach wikliniarskich. Odwiedziliśmy plac budowy nowej biblioteki, która ma być ukończona w czerwcu 2015 roku. Po powrocie zaangażowaliśmy się w  pracę Metodą Lista Osborna pomysły na działania jakie realizowała nasza biblioteka uczestniczki miały dopasować do realiów działania własnych bibliotek. Na zakończenie wizyty dla uczestników zaśpiewał zespół ludowy Grabownianki.

Wizyta studyjna była realizowana w ramach programu grantowego "Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działa", który organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Krótka relacja filmowa z wizyty.