Gminna biblioteka publiczna w przyłęku

„RozPRACUJ to z biblioteką”

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku zakwalifikowała się do projektu realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pt. „RozPRACUJ to z biblioteką”. Dzięki otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku, uzyskując punktację 69,8 punktu a tym samym 15 miejsce na liście rankingowej nasze

 

Biblioteki otrzymają następujące wsparcie:

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Sprzęt komputerowy będzie przeznaczony do użytku publicznego. Modelowe zestawy będą wyglądały następująco:

· biblioteka gminna: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (funkcja drukowania / kopiowania / skanowania / faksowania w jednym), ekran i rzutnik;

· filia biblioteki: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy;

 

2. Szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych Szkolenia są skierowane do osób niemiejących posługiwać się sprzętem komputerowym w codziennej pracy biblioteki oraz dla osób średniozaawansowanych, chcących pogłębić swoje umiejętności. Elementem szkolenia będzie też udzielanie wsparcia w tym zakresie użytkownikom biblioteki: jak przekazywać innym umiejętności obsługi komputera? jak pomagać wyszukiwać informacje w Internecie? Kurs będzie się składał z pięciu jednodniowych modułów i będzie realizowany w pierwszym półroczu 2013.

 

 

3. Warsztaty planowania rozwoju biblioteki Do udziału w szkoleniach zapraszamy bibliotekarzy oraz inne zainteresowane aktywne osoby, chcące współtworzyć strategię biblioteki (m.in. w obszarze rynku pracy i doradztwa zawodowego). Z każdej gminy w warsztatach będą brały udział zespoły złożone z maksymalnie sześciu osób. W trakcie warsztatów bibliotekarze i ich sojusznicy będą analizować m.in. sytuację gminy i określać potrzeby różnych grup mieszkańców. To pozwoli im zaplanować usługi, które odpowiadają potrzebom mieszkańców i ich życiowej sytuacji. Ponadto, część warsztatów poświęcona będzie współpracy z innymi lokalnymi organizacjami, instytucjami czy grupami nieformalnymi. Warsztaty będą prowadzone przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL), które prowadzi także warsztaty planowania rozwoju biblioteki i szkolenia specjalistyczne w Programie Rozwoju Bibliotek. Część warsztatów na temat kwestii dotyczących rynku pracy będzie prowadzonych przez trenerów współpracujących z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), która w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizuje projekt „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”.

4. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego  Będzie to szkolenie specjalistyczne, organizowane po zakończeniu warsztatu planowania rozwoju biblioteki. Ma ono na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy i lokalnych działaczy w zakresie doradztwa zawodowego, w tym organizacji i świadczenia różnych form wsparcia indywidualnego (konsultacji) oraz wsparcia dla grup (spotkania, warsztaty). W efekcie, biblioteka będzie mogła rozwijać swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy, który zostanie opisany w planie rozwoju biblioteki. Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia:

wprowadzenie do doradztwa zawodowego - rola doradcy zawodowego w bibliotece;

· rodzaje doradztwa, modele i techniki działań doradcy;

· podstawowe umiejętności komunikacji w doradztwie;

· elementy wiedzy o zawodach, zarządzanie informacją zawodową;

· indywidualne plany działania;

· przykłady narzędzi doradczych.

Szkolenie będzie trwać 4 dni (2 spotkania po 2 dni) i będzie realizowane przez FISE jesienią 2013 r.

 

5. Indywidualne wsparcie poszkoleniowe Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie otrzyma wsparcie ze strony trenera lub animatora w:

 

· przygotowaniu 3-letniego planu rozwoju biblioteki,

· nawiązaniu współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy i innymi odpowiednimi instytucjami (tj. instytucjami opieki społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, powiatowymi urzędami pracy, itp.) – współpraca ta będzie mogła przyjąć formę "Lokalnego Partnerstwa”,

·  rozwijaniu i ukonkretnianiu wstępnych pomysłów na usługi biblioteki dotyczące rynku pracy, na które biblioteki będą mogły uzyskać dotację w ramach projektu.

 

6. Możliwość ubiegania się o dotację w konkursie grantowym W ramach projektu oferujemy dotacje w wysokości do 5 000 zł na realizację działań wspierających osoby poszukujące pracy lub chcące wybrać / zmienić zawód. Wniosek będzie mogła złożyć każda biblioteka uczestnicząca w projekcie, która zakończy warsztat planowania rozwoju biblioteki i przygotuje – zaakceptowany przez trenera - 3-letni plan rozwoju. We wniosku będzie trzeba wykazać wkład własny (rzeczowy lub finansowy) w wysokości 25%. Nabór wniosków odbędzie się na jesieni 2013r., a realizacja projektów w bibliotekach – w pierwszej połowie 2014 r.