„Czytanie—to jedna z bram do wolności” R. Escarpi

Gminna Biblioteka publiczna w Przyłęku

Usługi

· udostępnianie zbiorów na miejscu dla mieszkańców całej gminy

· udostępnianie zbiorów na miejscu

· udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych

1. Udostępnianie zbiorów

Czytelnicy w bibliotece publicznej w Przyłęku mają do dyspozycji kopiarkę. Kopiarka przeznaczona wyłącznie dla czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki. Kopiarka może być wykorzystana do kopiowania w formacie nie większym niż A3. Cennik:

· koszt jednej strony A4 - 0,25 zł

· koszt jednej strony A3 – 0,50 zł

Opłata przyjmowana jest przez bibliotekarza na kwitariusz, który stanowi dowód pobrania gotówki.

2. Wykonywanie odbitek ksero

Czytelnicy mają do dyspozycji drukarki monochromatyczne oraz kolorowe. Wydruk komputerowy możliwy jest w następujących agendach na terenie Gminy Przyłęk

· Gminna  Biblioteka Publiczna w Przyłęku,

· Filia GBP w Łagowie,

· Filia GBP w Grabowie nad Wisłą,

Cennik:

· koszt jednej strony A4 wydruk czarno-biały- 0,50 zł

· koszt jednej strony A4 wydruk kolorowy– 3,00 zł

Opłata przyjmowana jest przez bibliotekarza na kwitariusz, który stanowi dowód pobrania gotówki.

3. Wykonywanie wydruków komputerowych i skanowanie

Bezpłatny dostęp do Internetu daje czytelnikom bibliotek publicznych Gminy Przyłęk możliwość korzystania z różnych usług i edukacyjnych zasobów internetowych tj. wyszukiwarek,  baz danych różnych bibliotek, stron rządowych czy też stron instytucji i firm oraz wymianę poglądów z innymi użytkownikami Internetu. Korzystanie z Internetu możliwe jest w następujących agendach na terenie Gminy Przyłęk

· Gminna  Biblioteka Publiczna w Przyłęku – 6 komputerów,

· Filia GBP w Łagowie—2 komputery,

· Filia GBP w Grabowie nad Wisłą– 2 komputery.

4. Bezpłatny dostęp do Internetu

Osoby ubiegające się o możliwość wydruku komputerowego oraz usług kserograficznych w agendach GBP w Przyłęku muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24 z późn. zm.)