GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W pRZYŁEKU

Pole tekstowe:  Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich 2009

Działania podjęte w ramach projektu obejmowały głównie osoby starsze i ich rodziny z miejscowości Grabów nad Wisłą, Mierziączka, Łaguszów i Wólka Łagowska. W trakcie realizacji projektu reaktywowały swoja działalność dwa koła gospodyń wiejskich w Grabowie nad Wisłą i Mierziączce .

W czasie realizacji projektu prowadzone były:

· 24 warsztaty rękodzielnicze podczas których omówiono podstawy tworzenia kompozycji. Uczestnicy układali kompozycje z żywych kwiatów, tworzyli miniaturowe suche kompozycje do postawienia na meblach lub powieszenia na ścianie. Przygotowali wieńce dożynkowe, które stanęły do konkursu gminnego na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Prezentowali również wykonane wieńce na dożynkach kościelnych poszczególnych parafii. W październiku uczestnicy uczyli się wykonania wiązanek nagrobnych.

· 21 warsztatów kulinarnych, na których uczestnicy mieli szansę wypróbować nowe przepisy na dania, sałatki i ciasta oraz podzielić się swoimi tajnikami na przygotowanie poszczególnych składników posiłków.

· 14 warsztatów wokalno-tanecznych, które prowadzone były przez 4 członków zespołu ludowego „Łaguszowianki”, który na licznych przeglądach i konkursach zdobywał nagrody za prezentowane obrzędy, tańce i pieśni ludowe naszego regionu. W prowadzonych warsztatach uczył tych pieśni i tańców zgromadzone osoby, ale też od osób starszych dowiadywał się o innych zapomnianych pieśniach i obyczajach

· 29 zajęć ruchowych (Aerobic) podczas, których dążono do usprawnienia fizycznego uczestników oraz przełamania opinii, że praca na gospodarstwie rolnym stanowi wystarczającą dozę ćwiczeń służących sprawności fizycznej.

· 3 spotkania z rehabilitantem miały na celu przybliżenie uczestnikom szeregu postaw służących zachowaniu sprawności fizycznej przez jak najdłuższy okres ludzkiego życia oraz podstawowych metod leczenia oraz gimnastyki rehabilitacyjnej. Rehabilitant zaprezentował też uczestnikom jak wykonać samodzielnie masaż bolących stawów lub mięśni

· 3 spotkania z lekarzami pozwoliły na omówienie schorzeń związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa oraz stawów.

Podczas trwania projektu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w trzech wyjazdach integracyjnych służących poznaniu zabytków oraz walorów krajoznawczych innych regionów Polski.

Pierwszy wyjazd integracyjny dla uczestników warsztatów z Łaguszowa oraz Grabowa nad Wisłą zorganizowano w dniach 10-11.05.2009r w Bieszczady

W kolejnym wyjeździe dla uczestników warsztatów z Mierziączki oraz Grabowa nad Wisłą w dniach 11-12.07.2009 r. do Krakowa - Kalwarii Zebrzydowskiej - Wadowic i Oświęcimia.

W trzecim wyjeździe integracyjnym wzięli udział uczestnicy warsztatów z Grabowa nad Wisłą i Łaguszowa w dniach 06-07.09.2009 r. do Krakowa i Zakopanego

Mieszkańcy środowisk wiejskich, a szczególnie osoby starsze mają utrudniony dostęp do uczestnictwa w kulturze. Dlatego też w ramach projektu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w trzech wyjazdach do kina oraz w trzech wyjazdach do teatru. Dla wielu osób były to pierwsze wizyty zarówno w teatrze, jak i w kinie.

Do teatru w Radomiu udali się w dniach 24.04.2009r na spektakl pt. „Zimny prysznic”, w dniu 31.05.2009r na spektakl pt. „Prywatna Klinika”. Trzeci wyjazd odbył się w październiku na spektakl „Hiob”.

Do kina Helios w Radomiu uczestnicy warsztatów udali się w dniach 21.07.2009r. na film pt. „U Pana Boga za miedzą”, 25.08.2009r. na film pt. „Miłość na wybiegu” oraz 29.09.2009r. na film pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej”.

Pragnąc przybliżyć działania podejmowane w trakcie projektu, jak największej liczbie mieszkańców gminy zorganizowano dwa pikniki rodzinne. Pierwszy z nich odbył się  w dniu 28.06.2009r. na placu przy świetlicy sołectwa Mierziączka.

Kolejny piknik odbył się w dniu 20.09.2009r. na placu przy OSP Łaguszów. W Pikniku Rodzinnym pt. „Święto Pieczonego Ziemniaka” również wzięły udział wszystkie trzy grupy uczestników projektu oraz mieszkańcy z okolicznych miejscowości.

Podsumowaniem wszystkich działań realizowanych podczas projektu stało się spotkanie integracyjne podsumowujące „Andrzejki”. W całości przygotowane przez uczestników warsztatów.

ppwow