„Pisarz ma tylko jednego nauczyciela:         jest nim czytelnik„

                                       Mikołaj Gogol

Gminna biblioteka publiczna w przyłęku

„Na ludowo w bibliotece”

W związku ze skierowaniem przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu do dofinansowania wniosku Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku pt. „Na ludowo w bibliotece” w ramach działania Małe projekty.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Przyłęk na warsztaty „Barwne pająki”.

Celem szkolenia jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy Przyłęk.

Liczba miejsc ograniczona.  Karta zgłoszeniowa

Realizacja działań dla wniosku  pt.: „Na ludowo w bibliotece” dla działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Częścią powyższego działania jest organizacja cyklu warsztatów przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku pierwsze warsztaty to „Barwne pająki”.

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w czterech cotygodniowych spotkaniach. Dzięki warsztatom prowadzonym przez artystkę ludową Aleksandrę Skawińską uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak można wykonać piękne, barwne pająki , jakie kiedyś zdobiły chaty wiejskie. Wykonanie pająka nie jest trudne, ale  bardzo czasochłonne.

Na pierwszym spotkaniu uczestniczki dowiedziały się, jakie materiały niezbędne są do zrobienia „pająka” oraz jak wykonać podstawowy schemat na którym tworzymy kolejne jego części.

 Na kolejnym spotkaniach uczestnicy nauczyli się wykonania ozdobne kwiaty z bibuły oraz jak tworzyć kolejne elementy ludowego pająka. Uczestniczki były bardzo zaangażowane w wykonanie tej pięknej ozdoby. Powstało wiele pięknych pająków, a każdy chociaż wykonywany tą sama metodą wyglądał inaczej.

Foto galeria warsztaty 10.02.2012  

Foto galeria warsztaty 16.02.2012

Foto galeria warsztaty 23.02.2012  

Foto galeria warsztaty 02.03.2012

Warsztaty „Barwne Pająki”

Leader

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Przyłęk na warsztaty „Kosze koszyczki”.

Celem szkolenia jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy Przyłęk.

Liczba miejsc ograniczona.  Karta zgłoszeniowa

Warsztaty „Kosze, koszyczki”

Fotogaleria

 

Uczestnicy warsztatów wezmą udział w siedmiu spotkaniach. Dzięki warsztatom odbiorcy działania dowiedzą się jak wyplatać podstawowe kształty z wikliny, brzozy oraz rogoży.

Na pierwszym spotkaniu uczestniczki dowiedziały się, jakie materiały niezbędne są do pracy z wikliną  oraz jak wykonać podstawowy schemat splotu na którym tworzymy kolejne jego części.

 Na kolejnym spotkaniach panie nauczyły się wykonania z wikliny dna koszyczka. Następnie do dna koszyczka  promieniście mocowały wiklinowe proste pręcie, poprzez które wytrwale przetykały kolejne gałązki z brzozowych witek. Uczestniczki były bardzo przejęte wykonywaniem kolejnych etapów pracy, pragnąc aby ich koszyczki były jak najlepszej jakości. Powstało wiele pięknych dzieł, a każdy chociaż wykonywany tą sama metodą wyglądał nieco inaczej.

16.03.2013

23.03.2013

13.04.2013

20.04.2013

21.04.2013

27.04.2013

28.04.2013