„Pisarz ma tylko jednego nauczyciela:         jest nim czytelnik„

                                       Mikołaj Gogol

Gminna biblioteka publiczna w przyłęku

Spotkanie podsumowujące 14.12.2013

W dniu 14 grudnia 2013 r. w GBP w Przyłęku Filia w Rudkach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Na ludowo w bibliotece” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, realizowanego w okresie 10 luty 2013 – 15 grudnia  2013 na terenie Gminy

Na spotkanie zaproszono uczestników projektu, prowadzących warsztaty oraz gości. Spotkanie miało na celu przedstawienie działań zrealizowanych w ramach projektu, promowanie dobrych praktyk, a także podziękowanie uczestnikom projektu za udział w projekcie oraz prowadzącym przy jego realizacji

Leader

.Zaproszonych gości przywitała  Pani Monika Krześniak– Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku, która następnie  przedstawiła prezentację multimedialną z przebiegu realizacji projektu i osiągnięte rezultaty. Zarówno uczestnicy projektu jak i prowadzący – mieli możliwość  wyrażenia swoich opinii odnośnie udziału w projekcie.

Na zakończenie części oficjalnej spotkania Pani Monika Krześniak – podziękowała uczestnikom projektu za udział w projekcie oraz prowadzącym za pomoc przy realizacji projektu. Wyraziła nadzieję, że dzięki zdobytym umiejętnościom podczas warsztatów rękodzielniczych na terenie Gminy Przyłęk, nie zaginie umiejętność wykonywania  pająków krystalicznych oraz wyplatania. A dobra i zdrowa kuchnia ludowa częściej będzie gościła na naszych stołach. Jako, że spotkanie odbywało się w okresie przedświątecznym uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się przy stołach zastawionych zakupioną podczas projektu zastawą z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, które przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Rudek, Grabowa nad Wisłą oraz Bartodziej i Czarnolasu.

GALERIA