„Pisarz ma tylko jednego nauczyciela:         jest nim czytelnik„

                                       Mikołaj Gogol

Gminna biblioteka publiczna w przyłęku

Tydzień Zakazanych Książek 22-28.09.2013

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) pojawił się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni - jako z uosobienia ich wolności.

Tydzień Zakazanych Książek  ma być nie tylko akcją uświadamiającą, ale też okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury oraz nakłanianiem do czytania, także tych książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej i innej .

 

 

Wszystkie nasze placówki przystąpiły do akcji „Tydzień Zakazanych Książek” w związku z czym wystrój naszych bibliotek wzbogacił się o elementy ostrzegające i zabraniające korzystania z książek z listy jaką została zamieszczona na stronie http://bibliosfera.net/zakazane-ksiazki-2013/ . Porozwieszaliśmy wzdłuż pomieszczeń biblioteki plakaciki informacyjne pod hasłem „Czy wiesz, że…?” oraz przygotowaliśmy gazetkę tematyczną oraz  listę zakazanych książek.