„Pisarz ma tylko jednego nauczyciela:         jest nim czytelnik„

                                       Mikołaj Gogol

Gminna biblioteka publiczna w przyłęku

I Spotkanie partnerskie

W dniu 20 września 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku zainicjowała pierwsze spotkanie partnerstwa lokalnego w ramach Programu Rozpracuj to z biblioteką. Tematem spotkania informacyjno-organizacyjnego było „partnerstwo na rzecz zmniejszenia wykluczenia na rynku pracy kobiet z Gminy Przyłęk”. Powodem zainicjowania partnerstwa były wyniki przeprowadzonej rozmowy, wśród kobiet z Gminy Przyłęk, z której wynikało jak bardzo pomijane są potrzeby młodych kobiet z małymi dziećmi, które nie mogą podjąć pracy poza domem na pełny etat oraz jak trudno po długiej przerwie związanej z wychowywaniem dzieci wrócić do pracy i jak ważna dla tej grupy, jest biblioteka.

W pierwszym spotkaniu partnerskim uczestniczyli:

Danuta Bocian— Sekretarz Urzędu Gminy w Przyłęku

Antoni Kozanka— Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu

Mirosław Madejski— Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego

Wojciech Szmajda— Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Wisłą

Teresa Woźniak— właścicielka Gos. Agroturystycznego „Dolina Plewki”

Katarzyna Knieć— przedstawicielka kobiet z Gminy Przyłęk

Monika Krześniak— Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku

Anna Nędzi— bibliotekarz Filii w Łagowie

Joanna Kałużyńska— starszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku.

Spotkanie rozpoczęła Monika Krześniak, przywitała zaproszonych gości i poprosiła o autoprezentacje „przełamując pierwsze lody”. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna, w której przedstawiała główne założenia Programu Rozpracuj to z biblioteką oraz korzyści płynące z przystąpienia naszej biblioteki do programu. Następnie przeszliśmy do prezentacji celu spotkania czyli przede wszystkim wygenerowania pomysłu na współpracę na rzecz powrotu na rynek pracy kobiet z ternu Gminy Przyłęk oraz nawiązanie współpracy między instytucjami Gminy Przyłęk i Powiatu Zwoleńskiego. Biblioteka, jako inicjator, zaprezentowała korzyści płynące z partnerskiej współpracy przy wykorzystaniu przygotowanych materiałów. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja podczas której wypracowaliśmy przykładowe działania, poprzez które mogłoby być realizowane partnerstwo.

Ustaliliśmy termin, godzinę i miejsce drugiego spotkania, na 15 października 2013 godzina 12.00. Po krótkim podsumowaniu pierwszego spotkania i podziękowaniu partnerom za przybycie, przeszliśmy do luźnych rozmów przy kawie z ciastem oraz zupie krem z dyni.

Spotkania partnerskie

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku w dniu 15 października 2013r. zorganizowała II spotkanie partnerstwa na rzecz działań wspierających rynek pracy na terenie Gminy Przyłęk. Wśród zaproszonych gości była pani Danuta Bocian Sekretarz Urzędu Gminy w Przyłęku, pani Maria Madejska Kierownik GOPS Przyłęk, pani Teresa Wożniak właścicielka Gos. Agroturystycznego „Dolina Plewki”, pani Katarzyna Knieć przedstawicielka kobiet z Gminy Przyłęk, pan Mirosław Madejski  Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz pan Wojciech Prezes OSP w Grabowie nad Wisłą. W spotkaniu uczestniczyła także pani Małgorzata Łuszkiewicz, reprezentująca Stowarzyszenie CAL i pracownicy biblioteki.

Podczas spotkania wypracowano wstępny Plan Pracy Partnerstwa na lata 2013-2014.

 

Główne kierunki działań to:

· organizacja cyklicznych spotkań z doradcą zawodowym grupowych i indywidualnych organizowanych przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu;

· prowadzenie specjalistycznej biblioteczki z materiałami edukacyjnymi, które dostarczy Powiatowy Urząd Pracy.

· stałe informowanie mieszkańców o szkoleniach organizowanych przez PUP za pośrednictwem tablicy informacyjnej i strony internetowej biblioteki;

· organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami  Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy oraz z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Szczególnie istotne jest tu wskazanie jest jak i poprowadzić mały biznes.

· Czym jest handmade?- organizacja cyklu spotkań i warsztatów z korzystania z komputera i Internetu, poznanie technik sprzedaży w Internecie oraz metod prezentacji towarów w sklepach internetowych

· organizacja różnych warsztatów aktywizujących i podnoszących osobiste predyspozycje osób bezrobotnych. Wśród propozycji znalazły się warsztaty wikliniarstwa, filcowania, decoupage, scrapbookingu, haftu, szycia, pieczenia, pisania pisanek, itd..

· organizacja spotkań  z doradcami zawodowymi , osobami odpowiedzialnymi za rekrutację do różnych firm. Celem tych spotkań będzie umożliwienie uczestnikom poznania dobrych wzorców autoprezentacji.

· organizacja warsztatów i innych działań wzmacniających pewność siebie u osób poszukujących pracy..

II Spotkanie partnerskie