Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, aby była powszechnie użytkowana

GMINNA Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Gmina Biblioteka Publiczna w Przyłęku otrzymała dofinansowanie na budowę nowego budynku biblioteki. Informujemy o tym, ponieważ podpisaliśmy umowę do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi aż 1 milion 875 tys. złotych .

Tym bardziej cieszy nas pozyskanie wsparcia zewnętrznego na budowę biblioteki, że obecne pomieszczenia są zdecydowanie zbyt ciasne, nie pozwalają w pełni realizować statutowych zadań ani innych funkcji, które może wykonywać instytucja kultury, jaką jest biblioteka publiczna.

Zadanie pod nazwą „BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURALNYM GMINY PRZYŁĘK” ma zostać zrealizowane w latach 2013-2015. Obiekt będzie usytuowany na placu, obok Gminnej Spółdzielni S.Ch. oraz Banku Spółdzielczego Oddział w Przyłęku. Będzie to parterowy budynek, w którym znajdzie się miejsce na zbiory książkowe, powstanie też sala malucha, czytelnia, pracownia komputerowa oraz salka konferencyjna. Jednym z wymogów jest dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z tym zaplanowaliśmy podjazdy zapewniając w ten sposób pełną funkcjonalność i dostępność.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę zadania.

 

Obecny wygląd Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku

 

PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK"

Powstający budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku

Plac na, którym powstanie nowa biblioteka

Informacje z placu budowy

Rozpoczęły się prace związane z budową biblioteki oraz budynku gospodarczego. Przygotowano teren pod budowę polegająca na oczyszczaniem terenu budowy,  wyrównywaniem terenu, zebraniem nadmiaru ziemi oraz usunięciu kamieni oraz gruzu zalegającego na placu wykopów. Postawiono tablicę informującą o kosztach inwestycji i uzyskanym dofinansowaniu.

Wykonywanie wykopów pod fundamenty pod budynek gospodarczy z kotłownią. Z niecierpliwością czekamy na dalsze prace przy budynku biblioteki z wykopanych ciągów pod fundamenty będziemy już wiedziały, jak duże będzie nasze przyszłe lokum.

Wykonano wykopy pod budynek biblioteki, który w projekcie podzielony jest na część A i B. Położono zbrojenia z prętów stalowych w obydwu częściach, a w części A już zostały wylane ławy i rozpoczęto budowę fundamentów. W budynku gospodarczym ukończono budowę fundamentów i rozpoczęto ich izolację i przygotowanie do zimowania. Zaplanowane na ten rok elementy budynku gospodarczego i biblioteki mają zostać zakończone do 15 grudnia.

Na placu budowy w dniu 30.11.2013

Na placu budowy w dniu 20.12.2013

Pogoda wciąż służy pracom budowlanym, które cały czas trwają na placu budowy. W budynku biblioteki, który w projekcie podzielony jest na część A i B, zostały już wymurowane fundamenty oraz dokonano ich izolacji folią, położono również instalację odgromnikową. Budynek gospodarczy już jest wyprowadzony do stanu zerowego.

Na placu budowy w dniu 19.03.2014

„Niech się mury pną do góry…” po zimowej przerwie od  marca 2014 znowu trwają prace, na placu budowy. Na bieżąco na plac budowy przyjeżdżają transporty z niezbędnymi materiałami oraz rozpoczęto stawianie murów budynku gospodarczego oraz części B biblioteki. W dniu 14.03.2014 miała miejsce pierwsza narada w związku z podjętymi pracami, takie spotkania mają się odbywać minimum raz w miesiącu celem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu prac na budowie.

Na placu budowy w dniu 28.03.2014

„Niech się mury pną do góry…” cały czas trwają intensywne prace na placu budowy, każdego dnia przybywa wymurowanych ścian naszego nowego lokum, co  nas  cieszy. W fotogalerii  z placu budowy znajdziecie kilka zdjęć dokumentujących zachodzące zmiany.

Na placu budowy w dniu 08.04.2014

Wymurowano już w nowej bibliotece większość ścian nośnych, więc możemy ocenić jak duże będą pomieszczenia wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni. Będzie miejsce dla najmłodszych czytelników oraz czytelnia Internetowa z możliwością odsłuchania audiobooków i wiele innych pomieszczeń. To wszystko dopiero będzie. Jednak cieszy nas fakt, że te wszystkie nasze, czyli bibliotekarzy i użytkowników biblioteki marzenia, będą mogły się już niedługo spełnić.

Na placu budowy w dniu 23.04.2014

Ciepła wiosenna pogoda sprzyja pracom prowadzonym na budowie biblioteki. W dniu dzisiejszym ze względu na wylewanie attyk i belek pod stropy nie mogliśmy robić zdjęć wewnątrz. Jednak z każdym dniem widać postęp prac. W fotogalerii  znajdziecie kilka zdjęć dokumentujących zachodzące zmiany na placu budowy .

Na placu budowy w dniu 15.05.2014

W pochmurny i wietrzny dzień ponownie odwiedziliśmy plac budowy biblioteki z aparatem fotograficznym. Na części budynku biblioteki został już położony strop oraz przygotowano drugą część budynku do wykonania stropodachu. Na budynku gospodarczym w dniu dzisiejszym inspektor nadzoru budowlanego ma dokonać odbioru wykonanego stropu. Rozpoczęto też układanie stropodachu na budynku gospodarczym.

Na placu budowy w dniu 22.05.2014

W dniu dzisiejszym odwiedziły naszą bibliotekę panie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki której mogliśmy uczestniczyć w Programie RozPRACUJ to z biblioteką. Panie Ada i Marzena chciały zobaczyć jak wyglądają nasze placówki. Odwiedziliśmy  również budowę naszej nowej biblioteki. Od naszej ostatniej wizyty została wylana zaprawa cementowa na wykonanych stropach oraz wykonano schody na poddasze. W fotogalerii  znajdziecie kilka zdjęć dokumentujących zachodzące zmiany.

Na placu budowy w dniu 09.06.2014

Podczas każdej kolejnej wizyty na placu budowy widać zachodzące zmiany.  Położono kolejny strop i  montaż instalacji elektrycznej w budynku. Wymurowano też prawie wszystkie ściany działowe. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tym razem również zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 27.06.2014

Na placu budowy dobiegły końca prace związane z murowaniem ścian nośnych oraz działowych w budynku biblioteki oraz budynku gospodarczym.  Przygotowany jest również materiał do wykonania dachu na częścią konferencyjno-administracyjną i stropodachu na części bibliotecznej oraz budynku gospodarczym. Tym razem również zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 16.07.2014

W ciągu minionych dwóch tygodni na budowie biblioteki  wykonano wieńce oraz położono w całości instalację elektryczną w części konferencyjno-administracyjnej oraz w budynku gospodarczym. Wykonano też w dach na budynku gospodarczym. Do końca lipca będą wykonane dachy na całości budynku biblioteki. W budynku gospodarczym rozpoczęto wykonanie tynków wewnętrznych. W fotogalerii  znajdują się zdjęcia dokumentujące zachodzące zmiany.

Na placu budowy w dniu 31.07.2014

Na placu budowy widać ciągle zachodzące zmiany, już przygotowano część konstrukcji dachu nad częścią konferencyjno-administracyjną. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem dachu nad częścią biblioteczną oraz wykonanie tynków w budynku gospodarczym. W budynku głównym rozpoczęto wykonanie tynków wewnętrznych. Prowadzone są cały czas prace związane z instalacją elektryczną. W fotogalerii  znajdziecie kilka zdjęć dokumentujących zachodzące zmiany na placu budowy .

Na placu budowy w dniu 19.08.2014

Dach na części konferencyjno-administracyjnej został pokryty folią i przygotowany pod pokrycie blachą. Wykonano w  całości dachy na części bibliotecznej oraz budynku gospodarczym i rozpoczęto na nich prace nad wykonaniem obróbki blacharskiej. Prowadzone są dalsze prace przy położeniu tynków wewnętrznych w budynku głównym. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 17.09.2014

Zakończone zostały prace związane z kładzeniem tynków wewnętrznych w części konferencyjno-administracyjnej i rozpoczęto je w części bibliotecznej. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem budynku gospodarczego oraz budynku biblioteki. Została zamówiona stolarka okienna, która ma być zmontowana do połowy października. Sukcesywnie wykonywana jest obróbka blacharska dachów na obydwu budynkach. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 30.09.2014

Prowadzone są prace związane z położeniem blachy na dachu części konferencyjno-administracyjnej budynku biblioteki oraz ocieplania całości budynku. Sukcesywnie wykonywane są tynki wewnętrzne w części bibliotecznej budynku biblioteki. Rozpoczęto prace związane z położeniem kanalizacji deszczowej.   Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 22.10.2014

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z położeniem blachy na dachu części konferencyjno-administracyjnej budynku biblioteki oraz ocieplania całości budynku, skończono prace związane z położeniem styropianu i rozpoczęto naciąganie kleju. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem  tynków wewnętrznych w części bibliotecznej budynku biblioteki. Prowadzone są dalsze prace związane z położeniem kanalizacji deszczowej oraz przyłączy energetycznych. Rozpoczęto montaż okien w budynku gospodarczym. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 03.11.2014

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z położeniem blachy na dachu części konferencyjno-administracyjnej budynku biblioteki oraz ocieplania całości budynku biblioteki. Zakończono prace związane z wykonaniem  tynków wewnętrznych w części bibliotecznej. Zakończono prace związane z położeniem kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto montaż okien w budynku biblioteki. Rozpoczęto montaż instalacji sieci urządzeń klimatyzacyjnych. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 18.11.2014

Zakończono prace związane z położeniem blachy na dachu części konferencyjno-administracyjnej budynku biblioteki oraz ocieplania całości budynku biblioteki. Prowadzone są prace związane z wykonaniem pilastrów przy oknach budynku biblioteki. W najbliższym tygodniu ukończone zostaną prace związane z położeniem kanałów instalacji klimatyzacyjnej. W budynku biblioteki oraz budynku gospodarczym została wykonana kanalizacja. Prowadzone  prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Wyrównano teren przy budynku gospodarczym pod posianie trawy. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 02.12.2014

Ukończono prace związane z położeniem kanałów instalacji klimatyzacyjnej. W budynku biblioteki oraz budynku gospodarczym rozpoczęto prace związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania. W bibliotece  w pomieszczeniach wypożyczalni oraz sali komputerowej rozpoczęto prace związane z instalacją ogrzewania podłogowego. W obydwu budynkach zakończono prace związane z montażem stolarki okiennej. Nadal prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz przejazdy.  Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 22.12.2014

Chociaż rozpoczęła się już kalendarzowa zima nadal trwają prace na budowie nowej biblioteki. Zakończono prace związane z położeniem w bibliotece  w pomieszczeniach wypożyczalni oraz sali komputerowej instalacji ogrzewania podłogowego. W obydwu budynkach zostały wykonane posadzki. Zamontowano również część stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV. Nadal prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz przejazdy. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 15.01.2015

W budynku biblioteki zamontowano w pomieszczeniu  oraz na holu świetliki. Została położona folia, wełna mineralna ocieplająca poddasze oraz rozpoczęto montaż płyt gipsowych. W budynku gospodarczym prowadzone są prace związane z układaniem płytek naściennych. Dzięki sprzyjającej pogodzie nadal prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz przejazdy i parkingi. Położono część kostki otaczającej budynek biblioteki. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 27.01.2015

W budynku biblioteki rozpoczęto prace związane z położeniem płytek w łazienkach oraz pomieszczeniach pomocniczych. W budynku gospodarczym nadal prowadzone są prace związane z układaniem płytek. Zamontowano centrale wentylacyjne w budynku biblioteki w częściach A i B.  Dzięki sprzyjającej pogodzie nadal prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz przejazdy i parkingi oraz układana jest kostka brukowa. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 13.02.2015

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z układaniem płytek w pomieszczeniach w budynku biblioteki. Ukończono układanie płytek w pomieszczeniach pomocniczych dla biblioteki. W budynku gospodarczym zakończono prace związane z układaniem płytek. Realizowane są prace z wykonaniem dwóch wiatrołapów w budynku biblioteki oraz jednego w budynku gospodarczym.  Nadal prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz przejazdy i parkingi, na których układana jest kostka brukowa. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 27.02.2015

Zamontowano przeszkla oddzielające pracownię komputerową od holu. Nadal prowadzone są prace związane z układaniem płytek w pomieszczeniach w budynku biblioteki. Realizowane są prace z wykonaniem dwóch wiatrołapów w budynku biblioteki oraz jednego w budynku gospodarczym. W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz przejazdy i parkingi, na których układana jest kostka brukowa. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 09.03.2015

Rozpoczęto prace związane z położeniem gładzi na poddaszu w budynku biblioteki. Zamontowano przeszkla w  wiatrołapie prowadzącym do części konferencyjno-administracyjnej biblioteki. W wypożyczalni biblioteki oraz na ciągach komunikacyjnych trwa układanie płytek podłogowych. W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę oraz przejazdy i parkingi, na których układana jest kostka brukowa. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 16.04.2015

Zakończono prace związane z położeniem gładzi oraz płytek w całym budynku biblioteki. Rozpoczęto montaż drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach w biblioteki. W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę na przejazdach. Zakończono prace związane z układaniem kostki na parkingach usytuowanych przy budynku biblioteki. Prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenów zielonych wokół budynku biblioteki. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem zbiornika na deszczówkę. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 11.05.2015

Prowadzone są prace związane z wykonaniem elewacji zewnętrznej budynku biblioteki oraz budynku gospodarczego. Rozpoczęto montaż stelaży do sufitów podwieszanych w pomieszczeniu wypożyczalni. Zagruntowano gładzie wewnątrz budynku biblioteki. W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem terenu podbudowy pod kostkę na przejazdach. Zakończono prace związane z wykonaniem zbiornika na deszczówkę. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 29.05.2015

Rozpoczęto instalację sieci teleinformatycznej wraz z serwerownią. Prowadzone są nadal prace związane z montażem stelaży do sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biblioteki oraz montaż oświetlenia. Rozpoczęto montaż drzwi wewnętrznych w budynku biblioteki oraz części konferencyjno- administracyjnej. Prowadzone są prace związane z położeniem gładzi na poddaszu budynku biblioteki. W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z położeniem kostki brukowej na drogach wewnętrznych na placu biblioteki. W fotogalerii zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 19.06.2015

Zakończono instalację sieci teleinformatycznej wraz z serwerownią. Zakończono prace  związane z montażem stelaży do sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biblioteki oraz montaż oświetlenia. Zakończono montaż drzwi wewnętrznych w budynku biblioteki oraz części konferencyjno- administracyjnej. Zakończono prace związane z położeniem gładzi na poddaszu budynku biblioteki. Rozpoczęto montaż  końcowych elementów instalacji klimatyzacji. W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z położeniem kostki brukowej na drogach wewnętrznych na placu biblioteki. W fotogalerii zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Na placu budowy w dniu 25.06.2015

Prowadzone są prace malarskie w pomieszczeniach sali konferencyjnej, sali małego czytelnika. Zakończono prace związane z położeniem gładzi i malowaniem na poddaszu budynku biblioteki. Zakończono montaż  końcowych elementów instalacji klimatyzacji. Zakończono prace związane z położeniem kostki brukowej na drogach wewnętrznych na placu biblioteki. Prowadzone są prace związane z porządkowaniem pomieszczeń. W fotogalerii zamieszczamy zdjęcia dokumentujące postęp prac budowlanych.

Budynek nowej biblioteki 19.07.2015