„Pisarz ma tylko jednego nauczyciela:         jest nim czytelnik„

                                       Mikołaj Gogol

Gminna biblioteka publiczna w przyłęku

Rok 2012

15 CZERWCA 2012

SPOTKANIA AUTROSKIE Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK

Autorka książek i opowiadań dla dzieci. Laureatka Nagrody Edukacja XXI (2008), wyróżnienia IBBY Dziecięcy Bestseller Roku (za Kanapkę i innych wierszy kapkę), Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Germanistka i leksykograf, doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor naukowy Wielkiego słownika polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego PWN.

Autorka prowadzi spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych. Opowiada dzieciom, posługując się żartobliwymi i barwnymi przykładami o frazeologizmach, synonimach, antonimach i wyrazach wieloznacznych. Wspólnie z uczestnikami spotkań „tropi” najczęściej popełniane błędy językowe.

W dniu 15.06. 2012 r. na zaproszenie naszej biblioteki gościła w naszej gminie Agnieszka Frączek – poetka, pisarka dla dzieci. Spotkania autorskie obyły się w :

· PSP w Grabowie nad Wisłą—  galeria zdjęć

· PSP w Babinie — galeria zdjęć

· PSP w Mszadli Starej  —  galeria zdjęć

W serwisie znajdziesz 

książki  A. Frączek

SPOTKANIE AUTORSKIE

Z GAJĄ KOŁODZIEJ

W DNIU 14 LISTOPADA 2012  GODZ 12.30

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PRZYŁĘKU  WIĘCEJ

Redakcja gazety "Rzeczpospolita" we współpracy z Instytutem Książki po raz kolejny przygotowała ranking bibliotek.

Dotyczył on bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców. To właśnie w takich miejscowościach biblioteka jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale także, a może przede wszystkim, oknem na świat, często jedynym promotorem kultury i wiedzy. Ranking wyróżnia gminy, które przekształcają biblioteki w takie właśnie miejsca.

Oceniając biblioteki twórcy zestawienia brali pod uwagę takie czynniki, jak: powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych, liczba czytelników, wielkość księgozbioru, liczba godzin otwarcia dla użytkowników, zakup nowości wydawniczych, pozyskane przez bibliotekę środki budżetowe, udział pracowników w szkoleniach. Punkty przyznawane były także za udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, posiadanie strony internetowej, dostępność Internetu dla czytelników, działające przy bibliotece kółka zainteresowań czy wykorzystanie wolontariatu. Gminna Biblioteka w Przyłęku również wzięła udział w tym rankingu, zajęliśmy 95 miejsce wśród wszystkich prawie 700 bibliotek, które zgłosiły się do Rankingu Bibliotek.

Źródło:

http://www.rp.pl/artykul/757988,952912-Coraz-bardziej-atrakcyjne.html

Ranking bibliotek ,,Rzeczpospolitej"

Do projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” aplikowało 60 bibliotek gminnych: 28 z województwa łódzkiego, 20 z Mazowsza i 12 ze województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z obowiązującą procedurą wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku została zakwalifikowała do w/w projektu na miejscu 15. Więcej...

 

Wyniki naboru : http://www.biblioteki.org/pl/rozpracuj_to_z_biblioteka/wyniki

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku złożyła wniosek na środki PROW 2007-2013. W związku ze skierowaniem przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu do dofinansowania wniosku  pt. „Na ludowo w bibliotece” w ramach działania Małe projekty. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku rozpocznie realizację zaplanowanych działań już w lutym 2013 roku.

Leader