Gminna Biblioteka publiczna w Przyłęku

Lista pracowników

1. Monika Krześniak Kierownik GBP w Przyłęku

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku pracuje od 1999 roku, na stanowisku kierownika biblioteki od roku 2004.Studia magisterskie z zakresu Informacji Naukowej     i Bibliotekoznawstwa ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim.

E-mail: gbp@przylek.pl

2. Anna Krześniak Główny księgowy

Pełni funkcję głównego księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku od roku 2009.

3. Joanna Kałużyńska  -starszy bibliotekarz

Pracuje jako bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku oraz w Filii w Grabowie nad Wisłą. Studia magisterskie z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim

4. Anna Nędzi— starszy bibliotekarz

Pracuje jako bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku, w Filii w Grabowie nad Wisłą oraz Łagowie. Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim

E-mail: krzesniak@przylek.pl

E-mail: joanna.kaluzynska@wp.pl

E-mail: anna_nedzi@wp.pl

5. Ewa  Żaczkiewicz—  młodszy bibliotekarz

Pracuje jako bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku Filia w Rudkach. Studiuje na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Informacji Naukowej i bibliotekoznawstwa.